Priser 1 åringar och 2 åringar 250 kr dag

3 år o med äldre 275 kr dag

10 % på inkörda pengar

Utgifter typ Täcken bandage avmaskning veterinär vacciner  mm betalas av hästägare
 
Priser för att ha häst i träning