Priser på träning ...
Unghästar 275 Sek / Dag
Tränings hästar 300 Sek / Dag

Ring om mer information.
10 % på inkörda pengar

Utgifter typ Täcken bandage avmaskning veterinär vacciner  mm betalas av hästägare
 
Priser för att ha häst i träning